Cursuri la sală

Cursuri ce se desfășoară în sala din Prosper Plaza, Calea 13 Septembrie 221-225